ไขข้อสงสัย สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดมาจากไหน มีทั้งหมดกี่ประเภท?

Knowledge
|

ไขข้อสงสัย สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดมาจากไหน มีทั้งหมดกี่ประเภท?

ประเภทของสเต็มเซลล์_R3 Wellness Center

เราได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์ผ่านสื่อต่างๆ ในแง่มุมของการใช้ประโยชน์จากสเต็มเซลล์มากมาย นอกจากการทราบว่าสเต็มเซลล์คืออะไร หรือมีประโยชน์อย่างไรแล้ว หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าต้นทางของสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีกี่ประเภท และเก็บจากส่วนใดของร่างกาย รวมถึงการพัฒนาของเซลล์ที่เติบโตไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกในการใช้สเต็มเซลล์ในอนาคตไปหาคำตอบพร้อมกัน… 

ประเภทของเซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์?

ต้นทางหรือที่มาของสเต็มเซลล์มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ซึ่งในที่นี้จะขอแบ่งสเต็มเซลล์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามเนื้อเยื่อหรือเซลล์ในการจัดเก็บ ได้แก่

สเต็มเซลล์แยกจากตัวอ่อน (Embryonic Stem cell; ES)

เป็นสเต็มเซลล์ที่ทำการจัดเก็บได้จาก ‘ตัวอ่อน’ ของมนุษย์ โดยเก็บจากบลาสโตไซต์ ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิได้ 5 - 7 วัน มีจำนวนเซลล์ทั้งหมด 150 เซลล์  ซึ่งสเต็มเซลล์ที่แยกจากตัวอ่อน (Embryonic Stem Cell) นี้จะมีศักยภาพสูงในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่างๆ ของร่างกายได้เกือบทุกชนิด

สเต็มเซลล์แยกจากสิ่งมีชีวิตโตเต็มวัย (Adult Stem Cell) 

เป็นสเต็มเซลล์ที่ได้จากร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตเต็มวัย เก็บได้จากหลายแหล่ง เช่น ไขสันหลัง รากฟันน้ำนม ไขมัน เลือด สมอง และหัวใจ โดยจะไม่ทำหน้าที่แบ่งตัวแต่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ รักษาฟื้นฟูเซลล์ที่บาดเจ็บหรืออักเสบให้กลับมาทำงานปกติแบบเฉพาะอวัยวะนั้นๆ


สรุปข้อแตกต่างระหว่าง สเต็มเซลล์จากตัวอ่อน & สเต็มเซลล์โตเต็มวัย 

  • สเต็มเซลล์ตัวอ่อน สามารถพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้
  •  สเต็มเซลล์โตเต็มวัยจะใช้รักษาฟื้นฟูเซลล์ที่บาดเจ็บเสียหายแบบเจาะจงของอวัยวะนั้นๆ

 แหล่งที่มาของสเต็มเซลล์_R3 Wellness Center 

แหล่งที่มาของสเต็มเซลล์ เก็บจากแหล่งใดได้บ้าง?

สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดนั้นสามารถเก็บได้จากหลายแหล่งด้วยกัน ซึ่งแต่ละแหล่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ดังนี้

  • สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ Cord Blood (CB)

เลือดสายสะดือเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของ ‘สเต็มเซลล์เม็ดเลือด’ ซึ่งอุดมไปด้วยเซลล์อ่อนมากมายที่นำมาใช้ในการฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบเลือด

  • สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ Cord Tissue (CT) หรือ MSCs

เนื้อเยื่อสายสะดือเป็นแหล่งกำเนิดสเต็มเซลล์ที่ประกอบไปด้วย MSCs เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ ที่สามารถเจริญเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ สามารถใช้กับสมาชิกในครอบครัวและใช้กับผู้อื่นได้เช่นกัน

  • สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อหุ้มรก Amnion Tissue (AT)

เนื้อเยื่อหุ้มรกอุดมไปด้วยสเต็มเซลล์ 2 ชนิด คือ สเต็มเซลล์ชนิดจากเนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial Stem Cells) และมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ (Mesenchymal Stem Cells) 

  • สเต็มเซลล์สกัดจากรก Placenta

สเต็มเซลล์ที่สกัดจากเนื้อรกเป็นแหล่งรวบรวมเอนไซม์และสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย เช่น สารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอ เปปไทด์ กรดอะมิโน โปรตีน เป็นต้น

คุณสมบัติของสเต็มเซลล์_R3 Wellness Center

สเต็มเซลล์แต่ละชนิดพัฒนาไปเป็นอะไรได้บ้าง?

เนื่องจากสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดนั้นมาจากหลากหลายแหล่งที่มา ทำให้มีคุณสมบัติในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์อื่นๆ ที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • Hematopoietic Stem Cells (HSCs) สเต็มเซลล์จากไขกระดูก สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด และสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ สเต็มเซลล์เหล่านี้สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ในกลุ่มเม็ดเลือดต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด
  • Mesenchymal Stem Cells (MSCs) สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ รก เยื่อหุ้มรก สเต็มเซลล์ชนิดมีเซนไคม์ หลังจากรับสเต็มเซลล์จะสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเป็นเซลล์จำเพาะของเนื้อเยื่อนั้นๆ ได้ เช่น เนื้อเยื่อตับ เนื้อเยื่อประสาท และเนื้อเยื่อกระดูก เป็นต้น แต่สเต็มเซลล์ชนิดนี้มีการฟื้นฟูอวัยวะได้อย่างจำเพาะ เช่น หากเป็นสเต็มเซลล์ที่ได้จากระบบหัวใจ เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงและใช้งาน สเต็มเซลล์นั้นจะตรงเข้าไปซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หัวใจเท่านั้น ซึ่งต่างจากคุณสมบัติของของเซลล์ที่แยกจากตัวอ่อน 

จะเห็นได้ว่าหลายส่วนของร่างกายมนุษย์สามารถเป็นแหล่งเก็บสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดได้หลากหลายประเภท อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันยังสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อใช้ในอนาคตได้ ทำให้มีทางเลือกการฟื้นฟูร่างกายเพิ่มขึ้นอีกทาง สำหรับท่านที่ต้องการเข้ารับการเก็บสเต็มเซลล์หรือใช้สเต็มเซลล์ดูแลฟื้นฟูร่างกาย แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ เพื่อประเมินสภาพร่างกาย รวมถึงการใช้จำนวนสเต็มเซลล์และการเลือกใช้สเต็มเซลล์ในวิธีที่เหมาะสม โดยที่ R3 Life Wellness Center เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้สเต็มเซลล์เฉพาะทาง สามารถเข้ารับบริการได้ตลอดระยะเวลาทำการ

 

รายละเอียด STEM CELL THERAPY คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองเวลาเข้ารับบริการ ได้ที่

R3 Life Wellness Center 42 อาคาร ไอ ซี พี ชั้น 4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.

โทร. 0 2233 8000, 088 689 8888

Facebook: https://www.facebook.com/r3lifewellness 

 Line: @r3lifewellness

www.r3lifewellness.com

กรุณานัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับบริการ

Leave your contact

and we will get back to you soon
Cookies & Privacy

This R3 Life Wellness Center website uses cookies to personalize content and analyse traffic in order to offer you a better experience.